مشاهده‌گر، تاریخ عکاسی خیابانی

  کتاب پیش رو ترجمه‌ای از ویراست جدید «مشاهده‌گر، تاریخ عکاسی خیابانی» در سال 2017 است که نگارش آن از دهۀ 1970 به همت کالین وستربک و جوئل مایروویتز، دو چهرۀ شناخته‌شدۀ دنیای عکاسی خیابانی، کلید خورد و با اولین انتشارش در 1994 خیلی زود لقب «کتاب مقدس عکاسی خیابانی» را به خود اختصاص داد. … ادامه خواندن مشاهده‌گر، تاریخ عکاسی خیابانی