دانلود کتاب (PDF)

زمانی که به تازگی ماجرای ویویان مایر شکل گرفته بود. جان مالوف، خریدار عکس های او از حراجی وسایل خانه مایر، با عکس هایی روبرو شد که متحرش کرده بود. اولین واکنشش نسبت به این شگفتی، ارسال حدود 200 عکس به جوئل میروویتز بود. تمامی این عکس ها رنگی بودند.

میروویتز که به همراه کالین وستربک کتابی درباره ی تاریخ عکاسی خیابانی نوشته بود، بلافاصله کالین را درجریان گذاشت. با اوج گرفتن افسانه ی مایر و تولید فیلم و نوشته شدن کتاب های مختلف درباره ی او، کماکان عکس های رنگی اش از دید عموم پنهان مانده بود.

این کتاب که در سال 2018 منتشر شده است، این عکس های رنگی را به شما نشان می دهد و سعی می کند اندکی دنیای رنگی مایر را نیز به ما نشان دهد. 

دانلود کتاب با فرمت PDF