ویویان مایر: عکاس خیابانی

ویویان مایر: عکاس خیابانی

نام کتاب: ویویان مایر: عکاس خیابانی (Vivian Maier: Street Photographer)

نویسندگان : جان مالوف ، جئوف دایر (John Maloof & Jeoff Dyer)

سال انتشار: 2011

ویویان مایر عکاسی افسانه ای بود که بعد از مرگش در سال 2009، و بعد از آنکه عکاسی ناشناس به اسم جان مالوف عکس های او را در حراج وسایل او در انبار خانه اش خرید، به ناگهان به مرکز توجهات، به ویژه در عکاسی خیابانی تبدیل شد. کتاب های بسیاری درباره او زندگی اش چاپ شده. و البته یک فیلم مستند با عنوان «در جستجوی ویویان مایر» که آن را هم جان مالوف ساخته است.

کتاب شامل یک مقدمه یک صفحه ای از مالوف و یک مقدمه ی کوتاه از جئوف دایر است و پس از آن بیش از صد عکس از مایر. کتاب را به صورت pdf می توانید از اینجا، به صورت رایگان دانلود نمایید.