درباره نویسنده

من مهدی حسینی رچی هستم

عکاس خیابانی 

محقق و در زمینه ی عکاسی خیابانی

متولد 1364 شیراز – ساکن شیراز

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی ( مدیریت برنامه ریزی شهری)

به زودی به روز رسانی خواهد شد