دانلود کتاب (PDF)

نام کتاب: ویویان مایر: عکس های رنگی 

(Vivian Maier: The color Work)

نویسندگان: کالین وستربک و جوئل میروویتز (Calin Westerbeck & Joel Meyerowitz)

سال انتشار : 2018 

ترجمه: مهدی حسینی رچی ( تابستان 1398) 

این کتاب را که به صورت اختصاصی توسط این سایت ترجمه و ارائه می گردد، می توانید به صورت رایگان از همین سایت دریافت نمایید.

ورود به صفحه ی دانلود کتاب