کتاب های ترجمه شده

در این بخش کتاب ها و فیلم هایی را که ترجمه نموده ام معرفی می کنم. تعدادی از این کتاب ها برای چاپ به انتشارات تحویل شده، تعدادی در مراحل پایانی ویرایش و تعدادی در حال ترجمه است. 

تعدادی از کتاب هایی را که به نظرم آمد چندان در حال و روز ناخوش این روزهای نشر، ضرورتی به چاپ شدن ندارند به صورت pdf در اختیارتان قرار خواهم داد. این کتاب ها عمدتاً کتاب های عکس با متن هایی کوتاه هستند یا کتاب های خودآموز کوچک که بیشتر مورد استفاده همکاران تازه کارم خواهند بود. 

به علاوه مدتی است با دوستان سعی کرده ایم تعدادی از فیلم های مستند درباره عکاسی خیابانی (یا به صورت کلی عکاسی) را پیدا کرده و ضمن ترجمه زیرنویس ها به فارسی، آن ها را جهت دانلود از طریق همین سایت در اختیار دوستان قرار دهم.

هر روز منتظر کارهای جدید باشید.

 

ضروریات عکاسی خیابانی

فلسفه خیابانی گری وینوگرند

آتژه

مشاهده گر: تاریخچه عکاسی خیابانی

گزینش روح سوژه ها

ویویان مایر: عکس های رنگی

ویویان مایر: عکاس خیابانی